Måske er det genkendeligt for dig som leder, at en medarbejder ikke løser en aftalt opgave.

Du oplever, at der er enighed omkring deadline og målet med opgaven – men efterfølgende leverer medarbejderen ikke som ventet.

Mange af de ledere jeg samarbejder med, kender til frustrationer over medarbejdere, som ikke kommer i mål med de aftaler, der er lavet.

 

Der kan være flere årsager til at en medarbejder ikke får løst en opgave – indimellem handler det om, at opgaven er overvældende for medarbejderen.

Hver enkelt medarbejder er forskellig og har forskellig tilgang til opgaveløsning. – Nogle er super strukturede og kan på forhånd se alle de trin, der skal være styr på for at lykkes med en opgaven. Andre har vanskeligt ved at holde struktur, overblik og styr på alle delopgaver.

 

“Trappen” er et redskab, som hjælper med at få styr på kaos – delopgaver konkretiseres og der udarbejdes en plan for handling og deadlines.

På den måde bliver medarbejderens arbejde med den overordnede opgave mere overskuelig og mindre overvældende.

Hvis du vil introducere dine medarbejdere (og måske også dig selv) til trappen – så kommer den her:

 

Formål: forklar kort formålet med øvelsen fx: jeg vil introducere en kort øvelse for jer, som er meget brugbar i forhold til planlægning af opgaver.

 

Materiale:

Udlever A4 papir og kuglepenne til hver enkelt medarbejder.

Tegn selv en trappe på en flip over.

 

Instruktion:

Tegn en trappe

På øverste trin skrives opgaven/målet og en deadline for udført opgave.

Herefter udfyldes hvert trin på trappen med opgaver, som skal løses – der kan anføres så mange trappetrin, som er nødvendig for at opgaven bliver tilgængelig for medarbejderen.

Alle trin vil være delopgaver på vejen op mod toppen.

 

Når vi overvældes af en opgave har vi en tendens til at anskue tingene meget overordnet og vi undgår at være konkrete fordi vi ikke har styr på, hvordan vi skal gribe det an. Det betyder at vi ofte har delopgaver, som er meget diffuse og vanskelige at handle på – og så er vi lige vidt.

Derfor er det vigtigt at hver trin på trappen beskriver den mindste handling, som kunne være med til at nå i mål med opgaven.

Husk trappen handler ikke om skøntegning – men er et arbejdsredskab, hvis formål er at minimere kaos og skabe klarhed.

 

Rigtig god fornøjelse