Går du også balancegang? Rigtig godt…bliv ved med det!

At facilitere møder der er meningsfulde og værdiskabende kræver en særlig balancegang, hvor du skal gå på to ben – ORDEN og KAOS.

Rigtig ofte ønsker vi at mødedeltagerne skal vidensdele, inspirere hinanden og nytænke løsninger. Eller være skarpe til at kvalificere, prioritere og træffe gode beslutninger, som skaber værdi i organisationen. Men vi bruger meget lidt tid på at overveje, hvordan vi skaber optimale rammer som understøtter mødedeltagernes arbejde med at udrette og skabe brugbart indhold sammen.

Alle de organisationer jeg samarbejder med har et ønske om at styrke mødekulturen og de fleste ledere har forsøgt at foretage ændringer – dog uden det ønskede resultat.

Der er ofte to faldgrupper:

  1. Mødelederen indfører mere struktur og styring – fx i form af møderegler. Det medfører ofte rigide, ufleksible møder uden energi og nyskabelse. Denne form for mødeledelse giver i meget lille omfang mødedeltagerne mulighed for refleksion, dialog og indflydelse på mødets indhold. I stedet for kvalificering af møderne får lederne mere af det sammen og demotiverede mødedeltagere.
  2. Andre mødeledere forsøger at give styringsansvaret til mødedeltagerne hvor deltagerne selv skal definere møderammerne, arbejdsform og indhold. Mødedeltageren bruger i denne type møder ofte meget tid på at drøfte arbejdsformen, positionering i gruppen og når sjældent i dybden med væsentligt indhold. Resultatet er at møderne ikke ender ud i noget konkret brugbart og handlingsanvendeligt, samtidig med at det efterlader mødedeltagerne i frustration.

Vi må balancere mellem ORDEN og KAOS ved at have styr på procesrammen og tillade uorden på indholdsdelen – så får vi møder med en kendt struktur OG nye resultater.

MødeORDEN betyder, at du styrer procesdelen og skaber klarhed, overblik og struktur for mødedeltagerne.

Hvordan?…blandt andet sådan her:

  • Du skal have styr på mødekontekst og rammerne.
  • Du skal have et klart formål og mål.
  • Du skal kende dit mødedesign, så arbejdsformen er helt tydelig for dig og deltagerne.

En mødeleder der har styr på mødeORDEN skaber tryghed og understøtter mødedeltagernes mulighed for at fokusere på at udrette og skabe indhold sammen.

MødeKAOS betyder at du understøtter elementer af uorden og noget ukendt. Det er mødedeltagerne der styrer indholdsdelen. Når de undersøger det ukendte sammen bliver de klogere på nye tiltag, beslutninger, perspektiver m.m. som er med til at sikre kvalificering af organisationens opgaveløsning.

Hvordan?…blandt andet sådan her:

  • Vær opmærksom på hvad din rolle på mødet er og hvordan du forvalter den.
  • Vær skarp på hvilke spørgsmål du kan/skal stille for at understøtte refleksion.
  • Vælg en arbejdsform hvor deltagerne skal reflektere og være i dialog.
  • Vær bevidst om hvordan du direkte og indirekte påvirker indholdsdelen.
  • Vælg et mødedesign som tilgodeser både den ”stille” og ”talende” mødedeltager.

En mødeleder der er skarp på at understøtte mødeKAOS – får mødedeltagernes kompetencer og viden i spil, og sikrer et større og mere kvalificeret udbytte af mødet.

Hvis du er interesseret i mere viden om mødeledelse – så tilbyder jeg workshops indenfor netop dette emne. Se mere på:

https://www.lisekjaergaard.dk/workshop-om-modeledelse/

Rigtig god fornøjelse med balancegangen.