Proces- og mødefacilitering der stikker dybere, og fokuserer på organisationsintegrering og reel værdiskabelse.

Den bedste plan er den, der bliver brugt.

Der er mange fordele ved at bruge en professionel rådgiver & proceskonsulent: 

 

Jeg skaber ‘et rum’, hvor deltagerne i fællesskab kan fokusere på det ønskede udbytte. En tryg ramme, hvor I kan fordybe jer omkring et tema og sammen skabe noget helt særligt og værdifuldt. Jeg sørger for at deltagerne føler sig set, hørt og anerkendt.

 

Jeg sikrer at vi starter det rigtig sted, og at vi arbejder med de rette områder, og skaber refleksion og motivation, og at vi til slut lander der, hvor vi arbejder med løsninger på det konkrete problem.

 

Som procesleder sørger jeg for at processen har retning og overskuelighed, så du som leder kan være tryg ved at der tages kvalificerede beslutninger, der kan omsættes til konkrete handlinger.

 

Jeg synliggør den vigtigste viden og indsigt sammen med vigtige pointer for gruppen, således at progression sikres og alt det uhåndgribelige sættes i struktur og gøres håndgribeligt og håndterbart.

 

Jeg sikrer at vi får synliggjort de blinde vinkler, ser på nye/andre muligheder – og at vi lander det igen, og får truffet gode beslutninger.

 

Kontakt mig for mere information

Er der noget, du er i tvivl om eller vil have uddybet, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail.

 

Lise Kjærgaard

 

Tlf.: 26 35 01 76
kontakt@lisekjaergaard.dk