Professionelle og erfarne øjne og hænder på møder og processer, har mange fordele for både ledelse, medarbejdere og dermed virksomheden.  

“Den bedste plan er den, der bliver brugt.”

Lise Kjærgaard klæder lederen på til at invitere medarbejderne ind i et forandringsfællesskab og skabe en gensidig tryg og engagerende ramme.

 

Med andre ord, får I hjælp og rådgivning fra en ekspert, der både inspirerer med faglig viden og skaber motivation og engagement – og derigennem får hele gruppen med.

Du kan også få hjælp til løsning af konkrete problemstillinger, hvor du savner medarbejdernes engagement og opbakning, og problemstillinger der måske er forsøgt løst, gentagne gange.

En møde- og procesfacilitator kan skabe den energi der skal til, for at give medarbejderne en god oplevelse og den motivation der er brug for, for at komme i mål med jeres målsætninger. Det skaber facilitatoren bl.a. ved at medarbejderne føler sig hørt, taget alvorligt og inddraget i processen.

 

Så når du bruger en møde- og procesfacilitator, vil du opleve at:
  • spildte ressourcer minimeres
  • målsætninger bliver konkrete, synlige og målbare
  • samarbejdet overalt i virksomheden styrkes
  • ønsket forandring bliver vedvarende

 

Og det giver resultater!

Kontakt mig for mere information

Er der noget, du er i tvivl om eller vil have uddybet, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail.

 

Lise Kjærgaard

 

Tlf.: 26 35 01 76
kontakt@lisekjaergaard.dk


 

Læs herunder om Lise Kjærgaards ydelser:

Ved at bruge en proceskonsulent, sikrer du effektive, vedkommende processer af høj kvalitet, for både virksomhed og medarbejdere.

Rådgivning
Mødeledelse

Kvalificeret og erfaren rådgivning, der klæder dig på og styrker dig som leder af mennesker, møder og processer.

Inspiration, viden og eftertænksom- hed for dig der er leder – uanset om du leder mennesker eller processer.

Workshop
Kerneopgaven

Workshoppen om kerneopgaven sikrer at medarbejdere og ledelse får en fælles forståelse for, og forankring af opgaver og forandringer i organisationen.

Med en professionel mødeleder som ankerpunkt ved de vigtige møder, sikrer du fokus mål, retning og resultater. Det er både effektivt og skaber motiverede medarbejdere.

En professionel procesfacilitator, sikrer fælles referencer og fælles forståelse for problemstillinger, udfordringer og forandringer.

Workshop
Mødeledelse

Bliv klædt på til at holde effektive møder, så du undgår ressourcespild og demotiverede medarbejdere

Lise er som processleder på én gang den fremaddrivende kraft med målet i sigte, en anerkendende og opmuntrende hjælper samt en ”fluen på væggen” der formår at holde sig i baggrunden, observere og bevare overblikket. Det er en unik kombination.

Jannie, Illum Gade, Salgschef og Direktør