Workshop:
Kerneopgaven – Ledelse og medarbejdere

 

Denne workshop om kerneopgaven er målrettet offentlige virksomheder og organisationer.

Kerneopgave workshoppen er tilrettelagt således, at ledelse og medarbejdere mødes, og i fællesskab når ind til vigtige elementer i processen, henimod fælles forståelse og forankring af opgaver og forandringer i organisationen.

 

På workshoppen gennemgår vi i fællesskab blandt andet:

  • Hvad er vores kerneopgave?
  • Hvordan lykkes vi med kerneopgaven?
  • Hvilken værdi og forskel gør vi?
  • Hvordan skal vi bruge den viden til at lykkes?
  • Hvordan sikrer vi forankring og fremdrift?

 

På workshoppen trækker Lise Kjærgaard bl.a. fra sin erfaring fra arbejdet som socialrådgiver og procesleder i kommunale organisationer og skaber på workshoppen et trygt rum, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab mødes. Det er det bedste udgangspunkt og skaber motivation for at nå i mål med det ønskede udbytte.

 

Sådan forløber dagen(e):

wtfdivi014-url2

Fælles opstart og introduktion til dagens program, formål og arbejdsmetoder.

wtfdivi014-url3

Introduktion af begrebet kerneopgaven, dets betydning, hvad I kan bruge det til og hvorfor det er vigtigt.

wtfdivi014-url4

Øvelser – involverende øvelser, som vægter høj grad af deltagelse.

wtfdivi014-url5

Rammesat dialog – menings- og effektfuld dialog, som rammesættes således at I fordyber jer, taler om det væsentlige, bevæger jer fremad og skaber resultater.

wtfdivi014-url6

Løbende opsamling – vigtigste refleksioner, viden, pointer og ideer fremhæves og synliggøres for gruppen.

wtfdivi014-url7

Fælles afslutning med opsamling af dagen – refleksion over vigtigste læring/resultater/ideer/ pointer.

wtfdivi014-url8

Opgave
Inden workshoppen modtager I en opgave, som skal forberedes og anvendes på workshoppen.

Sådan foregår det:

wtfdivi014-url2

Send din forespørgsel til kontakt@lisekjaergaard.dk – jeg vil herefter tage kontakt til dig.

wtfdivi014-url3

Vi mødes således at jeg kan få indblik og overblik i jeres behov og baggrunden for processen og få et klart billede af det resultat I ønsker at arbejde hen i mod. Under mødet drøftes desuden eventuelle behov og specifikke ønsker til det visuelle materiale.

wtfdivi014-url4

I modtager efterfølgende et tilbud til godkendelse. Når I har godkendt tilbuddet, er aftalen bindende.

wtfdivi014-url5

Jeg sender en oversigt over dagen og dagens tema til godkendelse hos jer, således at vi sikrer enighed om dagens indhold.

wtfdivi014-url6

Jeg forbereder efterfølgende et procesdesign, der understøttet en grundigt og målrettet proces.

wtfdivi014-url7

Processen kan afholdes over en enkelt eller flere dage, alt efter behov og aftale – men som minimum skal I afsætte ca. 6 timer til en processen (inkl. frokostpause).

wtfdivi014-url8

Processen  er visuelt understøttet med procesplakat og arbejdsskabeloner.

wtfdivi014-url9

Jeg medbringer alt materiale – I sørger for lokation og forplejning.


 

Jeg kommer 1 time før opstart og har brug for adgang til lokalet.

Der udarbejdes særskilt tilbud, afhængende af forløbet.
Transportudgifter afholdes af kunden
Såfremt I ønsker yderligere visuelt materiale til brug efter workshoppen, aftales en konkret pris herfor, som en del af kontraktforholdet.

 

Kontakt mig for mere information

Er der noget, du er i tvivl om eller vil have uddybet, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail.

Lise Kjærgaard

Tlf.: 26 35 01 76
kontakt@lisekjaergaard.dk

Lise som procesleder er karakteriseret ved et enormt drive og en energi, der smitter og skaber motivation og engagement hos mødedeltagerne. Hun formår at inddrage mødedeltagernes synspunkter, viden og kompetencer på en nysgerrig og anerkendende måde, der giver dem et stort ejerskab omkring processen. 

Helle Bitsch Pedersen, Projektleder Læringslokomotivet