“Den bedste plan er den, der bliver brugt.”

Lej en mødeleder

Møder er i mange organisationer, en ineffektiv tids- og ressourcerøver, og ofte spild af alt for mange menneskers tid. Ineffektive møder resulterer desuden i demotiverede medarbejdere og skaber grobund for en dyb frustration i organisationen.

Med en professionel mødeleder som anker ved organisationens møder, sikrer du overblik og retning på møderne.

Du får samtidig lagt fundamentet for en effektiv og og hensigtsmæssig mødekultur med en fælles forståelse, der skaber både fællesskab og motivation blandt medarbejdere og ledelse.

Et effektivt og godt møde skal sikre, at alle bliver hørt og inkluderet i processen, og at der er skabt en tryg ramme for deltagerne.

Både ledelse og medarbejdere har brug for at blive udfordret i udviklings- og beslutningsprocesserne, og organisationen får størst udbytte af de menneskelige og tidsmæssige ressourcer der bruges når der afholdes målrettede og fokuserede møder, hvor der arbejdes målrettet med at sikre tilfredsstillende beslutninger og fremdrift i en travl hverdag.

Møder du med fordel kan bruge mig som mødeleder til, inkluderer:

  • Afdelingsmøder
  • Ledelsesmøder
  • Styregruppemøder
  • Krisemøder
  • Konfliktløsningsmøder
  • Produkt- og konceptudviklingsmøder

Sådan foregår det:

wtfdivi014-url2

Send din forespørgsel til kontakt@lisekjaergaard.dk – jeg vil herefter tage kontakt til dig

wtfdivi014-url3

Vi afholder et telefonmøde, således at jeg kan få indblik og overblik i jeres behov og baggrunden for mødet, og få et klart billede af det resultat I ønsker at arbejde hen i mod. Under mødet drøftes desuden eventuelle behov og specifikke ønsker til det visuelle materiale.

wtfdivi014-url4

I modtager efterfølgende et tilbud til godkendelse. Når I har godkendt tilbuddet, er aftalen bindende.

wtfdivi014-url5

Jeg sender et oplæg til en mødeagenda til godkendelse hos jer, og sikrer enighed om indholdet for mødet.

wtfdivi014-url6

Jeg ankommer 1 time før opstart og har brug for adgang til lokalet.

Der udarbejdes særskilt tilbud, afhængende af mødets karakter og omfang.
Ved gentagne møder, kan det anbefales at investere i et klippekort.
Transportudgifter afholdes af kunden.

Kontakt mig for mere information

Er der noget, du er i tvivl om eller vil have uddybet, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail.

Lise Kjærgaard

Tlf.: 26 35 01 76
kontakt@lisekjaergaard.dk

Vi oplevede en velforberedt og professionel mødeleder, som sikrede en positiv og åben stemning på mødet. Lise var meget dygtig til lede mødet, så der var godt tid til at lytte, diskutere, og samle op på pointerne undervejs. Hun er empatisk og sympatisk, samtidig med at hun styrer og samler. Tidsplan, der holdt på minuttet – uden at vi oplevede det forceret.

Bestyrelsesformand NGO