Lej en procesleder

Når du hyrer mig som procesleder, sikrer du at jeres vigtigste (forandrings)processer får de optimale rammer og betingelser.

Temaer kan f.eks. være: kulturændring, implementering af ny viden og metoder, omorganisering, ny kunde/bruger/borgergruppen hvordan griber vi det an som organisation m.m.

Et procesforløb foregår typisk over en længere periode. Som procesleder tilrettelægger jeg alle forløb individuelt, så det matcher jeres organisation.

Herunder er et eksempel på et procesforløb.

I procesleder-rollen sikrer jeg at:

  • indhold og proces afklares, og målsætningen bliver tydelig for alle.
  • ledelsen får kvalificeret sparring og rådgivning.
  • at organisationen fokuserer på både implementering og forankring.
  • der skabes motiverede medarbejderne der bliver set og hørt i processen.

FØR PROCESSEN:

wtfdivi014-url2
Første møde med ledelsen: Her afdækker vi temaer, formål, mål, form, ressourcer og den organisatoriske sammenhæng.
wtfdivi014-url3
Efter mødet udarbejder jeg et overblik over procesforløbet, samt udarbejder tilbud som sendes til godkendelse hos ledelsen.
wtfdivi014-url4

Når tilbuddet er godkendt er aftalen bindende.

wtfdivi014-url5
Andet møde med ledelsen: Samarbejdet afstemmes, og der foretages ændringer og revideringer.
wtfdivi014-url6
Tredje møde med ledelse og fokusgruppe af medarbejdere: Her afdækkes temaet ud fra en medarbejder synsvinkel, deres forventninger til procesforløbet, målet med processen og resultaterne. Dette øger mulighed for grundig og kvalificeret tilrettelæggelse, og efterfølgende ledelse af processen. Det sikrer desuden ejerskab, motivation og forpligtelse i medarbejdergruppen inden opstart.
wtfdivi014-url7
Orientering til den samlede medarbejderstab om processen:

– Ledelsen orienterer om projektet, baggrunden og tankerne bag.

– Jeg(konsulenten) orienterer medarbejderne om rammen, metoderne og arbejdsform i processen. Samtidigt fortæller jeg også om min (konsulentens) rolle og hvad der kan forventes af mig undervejs i processen.

UNDER PROCESSEN:

wtfdivi014-url2
Første workshop med medarbejdergruppen: Opstart og undersøgelse af temaet, og beslutning og planlægning af fremtidig handling.
wtfdivi014-url3
Løbende træning i grupper, med sparring og rådgivning ved konsulenten.
wtfdivi014-url4
Anden workshop med medarbejdergruppen: Vi gør status, fylder mere viden på, tager beslutninger og planlægger fremtidig handling.
wtfdivi014-url5
Fjerde møde med ledelsen: Sparring og rådgivning af ledelsesteamet, status på processen, og evt ændringer og revidering aftales.
wtfdivi014-url6
Løbende træning i grupper, med sparring og rådgivning ved konsulent.
wtfdivi014-url7
Tredje workshop med medarbejdergruppen: Opsamling, evaluering og afslutning. Herunder beslutning og planlægning af medarbejdernes fremtidige handlinger.
wtfdivi014-url8
Møde med ledelsen, hvor der ydes sparring og rådgivning om, hvorledes motivation, ejerskab og forpligtelse bedst kan fastholdes.

ØVRIGT:

N
Forankringsmøde med ledelsen afholdes 2-3 måneder efter procesforløbets afslutning. Der drøftes implementering, ydes rådgivning og sparring omkring det fremadrettede forløb.
N
Der er mulighed for at modtage kontinuerlig sparring og rådgivning af ledelsesteam under hele processen. Der udarbejdes særskilt aftale og pris, hvis dette ønskes.
N
Der er mulighed for at afholde yderligere workshops, såfremt det skønnes relevant. Der udarbejdes særskilt aftale og pris herfor.
N

Procesforløbet vil oftes være visuelt understøttet med præsentations- & procesplakater og forskellige visuelle skabeloner både ved workshops og i træningsforløbene.

Jeg kommer 1 time før (workshop) opstart og har brug for adgang til lokalet.

Der udarbejdes særskilt tilbud, afhængende af forløbet.
Transportudgifter afholdes af kunden
Såfremt I ønsker yderligere visuelt materiale til brug efter workshoppen, aftales en konkret pris herfor, som en del af kontraktforholdet.