Proces- og mødefacilitering der stikker dybere, og fokuserer på organisationsintegrering og reel værdiskabelse.

“Den bedste plan er den, der bliver brugt.”

Alt for mange møde- og procesaktiviteter munder ud i
…ingenting.

Jubel, begejstring og motivation forsvinder, når det bliver mandag igen, og det engagement som både medarbejdere og ledelse blev revet med af, løber ud i sandet. Så værdifuld tid, penge og menneskelige ressourcer er spildt.
Proces- og møde facilitator Lise Kjærgaard sørger for at alle stemmer bliver hørt, at blinde vinkler synliggøres, og sikrer enighed om, præcis hvad der skal gøres, og af hvem, så de rigtige bolde gribes og udføres. Også efter jubelen har lagt sig.

Proceskonsulent

Ved at bruge en proceskonsulent, sikrer du effektive, vedkommende processer af høj kvalitet, for både virksomhed og medarbejdere.

Rådgivning

Kvalificeret og erfaren rådgivning, der klæder dig på og styrker dig som leder af mennesker, møder og processer.

Foredrag

Inspiration, viden og eftertænksomhed for dig der er leder – uanset om du leder mennesker eller processer.

 

 Lises måde at tale til os på er helt i øjenhøjde. Hun er velforberedt, empatisk, kompetent og virkelig inspirerende.

Frivillig i NGO