Proces- og mødefacilitering der stikker dybere, og fokuserer på organisationsintegrering og reel værdiskabelse.

“Den bedste plan er den, der bliver brugt.”

Alt for mange møde- og procesaktiviteter munder ud i
…ingenting.

Jubel, begejstring og motivation forsvinder, når det bliver mandag igen, og det engagement som både medarbejdere og ledelse blev revet med af, løber ud i sandet. Så værdifuld tid, penge og menneskelige ressourcer er spildt.
Proces- og møde facilitator Lise Kjærgaard sørger for at alle stemmer bliver hørt, at blinde vinkler synliggøres, og sikrer enighed om, præcis hvad der skal gøres, og af hvem, så de rigtige bolde gribes og udføres. Også efter jubelen har lagt sig.

Møde- og workshopfacilitator

Ved at bruge en facilitator sikrer du effektive, vedkommende møder og workshops af høj kvalitet, for både virksomhed og medarbejdere.

Workshops: møde-og workshopfacilitering

Workshoppen som klæder jer på til at afholde effektive, motiverende og resultatskabende møder.

Inspiration

 

Inspiration og viden om energiskabende, produktive møder og workshops .

 

 Lises måde at tale til os på er helt i øjenhøjde. Hun er velforberedt, empatisk, kompetent og virkelig inspirerende.

Frivillig i NGO