FRA FLERE

TIL BEDRE MØDER

– det handler om effektiv mødeledelse.

_______________

Lise Kjærgaard
Møde- og workshopfacilitator

Træning i plan­lægning og afhol­delse/­facilitering af møder og work­shops

Styrk dine kompetencer som mødeleder med mødestrategier og mødeledelsesværktøjer – og få større gennemslagskraft, motiverede mødedeltagere og bedre møder, så jeres møder bliver energifyldte, styrker den faglige sparring- og stolthed og bidrager aktivt til organisationens daglige arbejde.

Lej en workshop- og møde­facilitator

– så du kan fokusere på det værdiskabende indhold på mødet eller workshoppen

Ved at bruge en facilitator sikrer du effektive, vedkommende møder og workshops af høj kvalitet, for både virksomhed og medarbejdere.

Bliv en god mødeleder

– kurser i mødeledelse og workshopfacilitering.

Workshoppen der klæder jeg på til at afholde effektive, motiverende og resultatskabende møder. 

Inspiration til bedre workshops og møder

Inspiration og viden om energiskabende, produktive møder og workshops.

 

Bedre møder kommer ikke af sig selv

  • Effektive, motiverende og resultatskabende møder kræver planlægning og de rette mødeledelseskompetencer hos dig som mødeansvarlig.
  • De skabes gennem godt værtsskab – hvor du som mødeleder sikrer de bedste rammer for deltagerne – før, under og efter mødet. 
  • Du kan selv skabe positiv forandring i jeres mødekultur og styrke jeres fælles retning og opgaveløsning mellem møderne ved at tilegne dig viden om mødestrategier- og værktøjer.
  • Det behøver ikke at være svært og tidskrævende at tilegne sig de kompetencer som sætter dig i stand til at skabe gode møder.

Min erfaring viser, at enkle – men virkningsfulde – mødestrategier, som med lethed kan implementeres i organisationen, skaber de største forandringer og hjælper jer til bedre møder. 

Jeres udbytte er møder, hvor I arbejder fokuseret, effektivt og skaber resultater sammen.

Mit navn er Lise Kjærgaard

Jeg hjælper offentlige organisationer, private virksomheder og NGO´ER med at få bedre møder, som er mere effektive, motiverende og resultatskabende.

 

Lise Kjærgaard | procesfacilitator

Mit navn er Lise Kjærgaard

Jeg hjælper offentlige organisationer, private virksomheder og NGO´ER med at få bedre møder, som er mere effektive, motiverende og resultatskabende. 

Min mødeledelsesmetode består af enkle mødestrategier- og værktøjer, der hjælper dig som professionel mødeleder og gør en stor forskel i kvaliteten og udbyttet af jeres møder.

I et samarbejde med mig lærer du, hvordan du planlægger og designer udbytterige møder og workshops. Du lærer også hvordan du rammesætter mødet undervejs, så du sikrer progression, effektivitet, beslutningsdygtig og at mødedeltagerne får udført de aftalte opgaver efter mødet er slut.

Vi lærer først noget, når vi sætter ny viden i anvendelse. Derfor er min arbejdsform en vekselvirkning mellem viden, refleksion og træning – med et særligt fokus på at du får mulighed for at omsætte den nye viden om mødestrategier og værktøjer til din hverdag.

Vi afprøver alle mødeværktøjer, så du føler dig godt klædt på til at implementere den nye arbejdsform i møderne i jeres organisation.

Resultatet er vedkommende møder, der styrker fagligheden, skaber resultater og understøtter organisationens arbejde og strategi, så I slipper for at bruge tid, penge og energi på dårlige møder, der ikke skaber nogen værdi i løsningen af jeres daglige opgaver eller for organisationen som helhed.

Du kan også blive en (endnu) bedre mødeleder og få træning i planlægning og facilitering af møder og workshops.

Skal vi tage en snak om, hvordan I kan få bedre møder – der er effektive, har god arbejdsenergi, og skaber grundlag for samarbejde, videndeling og beslutningskompetence ?

“Vi oplevede samarbejdet med Lise Kjærgaard som meget relevant, problemfrit og konstruktivt. Det levede til fulde op til vores forventninger og ramte det vi havde aftalt.

Lise tog teten på at udvikle program og var god til at spørge tid til vores behov.

Lise er en dygtig formidler, der med sin humor og afslappede tilgang kan levere og fastholde folks interesse. Hun har en rigtig god energi – hun er forberedt til fingerspidserne og engageret.

Workshoppens konkrete redskaber, som vores medarbejdere kunne tage med hjem og anvende i det daglige arbejde, gav klart den største værdi. Desuden gav hele workshoppen et positivt indspark til hele medarbejdergruppen.

Vi vil meget gerne bruge Lise som facilitator igen og vi glæder os til at drøfte videre omkring et samarbejde i fremtiden.”

Mads Thomsen

Vicesekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen

“Lise er en meget kompetent facilitator, der virkelig forstår, hvordan en gruppe menneskers skal ledes igennem en process. Hun er dygtig til at få alle med, så der kommer en saglig og ordentlig debat, der kan bruges konstruktivt fremover. Jeg ville anbefale hende, hvis du skal bruge en mødefacilitator eller moderator.”

Sanne Dollerup

Forsker, Institut for kundetyper

Kontakt Lise Kjærgaard

Udfyld formularen herunder