Om Lise Kjærgaard

Mit navn er Lise Kjærgaard og jeg er møde- og workshop facilitator. Jeg hjælper dig med at blive en dygtig mødeleder, så du kan planlægge og lede bedre møder – der er mere effektive, motiverende og resultatskabende.

I et samarbejde med mig lærer du hvordan du planlægger og designer udbytterige møder og workshops. Du lærer hvordan du rammesætter mødet undervejs, så du sikrer progression, effektivitet, beslutningsdygtig og at mødedeltagerne får udført de aftalte opgaver efter mødet er slut.

Du lærer den metode, jeg bruger når jeg har faciliteret møder for andre.

Her kan du se, hvad andre fortæller om de møder, jeg har faciliteret:

Lises honorar er hurtigt tjent hjem i form af væsentligt hurtigere problemløsning og større ejerskab til de vedtagne beslutninger. Sidstnævnte er jo altafgørende når beslutningerne skal eksekveres. 

Jeg må tilstå at jeg var en smule betænkelig da jeg bookede Lise ind til en workshop for min kunde, som aldrig har prøvet grafisk facilitering og procesledelse.

For hvordan ville det være at have en ”udefrakommende” med til noget så vigtigt som en strategiworkshop? Endda en potentielt følelsesladet workshop hvor vigtige og svære emner skulle italesættes og afgørende beslutninger skulle træffes?

Men det var heldigvis helt spildte bekymringer for det gik over al forventning.

 

Det blev SÅ god en oplevelse – fordi:

 • Der kom informationer og følelser på bordet som aldrig tidligere havde været delt.
 • Der blev taget hånd om udfordringer som ikke tidligere havde været erkendt eller kendt.
 • Hidtil uopdagede interne ressourcer kom i spil
 • Alle deltagere følte sig mødt, lyttet til, værdsat og involveret på en respektfuld måde
 • De beslutninger der blev truffet, var så konkrete og lavpraktiske at de kunne kommunikeres og implementeres allerede næste dag
 • Alle var enige om at det var de rigtige – og fuldt ud realistiske – beslutninger, der blev truffet

Den største a-ha-oplevelse var at det var muligt at tale roligt og konstruktivt om emner som normalt ville være blevet meget følelsesladet og formentlig konfliktoptrappende.

Der var efterfølgende bred enighed om at denne slags workshops vil være en god arbejdsform fremadrettet. Også med andre medarbejdergrupper i organisationen. Dette forventer jeg vil få stor betydning for den videre udvikling og vækst i virksomheden.

Lise er som processleder på én gang den fremaddrivende kraft med målet i sigte, en anerkendende og opmuntrende hjælper samt en ”fluen på væggen” der formår at holde sig i baggrunden, observere og bevare overblikket. Det er en unik kombination.

Jeg vil absolut anbefale Lise til ledere, der har en udfordring med at være både procesleder og mødedeltager selv samtidigt. Lises honorar at hurtigt tjent hjem i form af væsentligt hurtigere problemløsning og større ejerskab til de vedtagne beslutninger. Sidstnævnte er jo altafgørende når beslutningerne skal eksekveres

Jannie Illum Gade

Salgschef og direktør

– Den professionelle proceshåndtering har givet positiv feedback og været med til at styrke det efterfølgende samarbejde.

Lise som procesleder er karakteriseret ved et enormt drive og en energi, der smitter og skaber motivation og engagement hos mødedeltagerne. 

Hun formår at inddrage mødedeltagernes synspunkter, viden og kompetencer på en nysgerrig og anerkendende måde, der giver dem et stort ejerskab omkring processen. 

Hun holder fokus på processen og målet og høster vigtige pointer undervejs, så der opleves fremdrift på mødet. 

Lises grafiske supplering af mødet gav et stort visuelt overblik over processen og gjorde den efterfølgende beslutningsproces nemmere og mere effektiv. Den professionelle proceshåndtering har givet positiv feedback og været med til at styrke det efterfølgende samarbejde. 

Helle Bitch Pedersen

Projektleder, Læringslokomotivet, Rebild Kommune

Jeg arbejder med facilitering af møder og workshops fordi bedre møder er lig med engagement og bedre resultater

Jeg har en baggrund som socialrådgiver og har flere års erhvervserfaring inden for mødeledelse og facilitering i både offentlige organisationer og private virksomheder. Siden 2017, hvor jeg startede som selvstændig, har jeg samarbejdet med ledere og ansatte og hjulpet dem til at blive dygtige mødeledere. 

I min tid som ansat har jeg deltaget i et utal af møder, hvor jeg og andre mødedeltagere har spildt vores tid og energi på møder:

wtfdivi014-url0

hvor vi ikke fik udrettet noget væsentligt

wtfdivi014-url0

hvor viden og kompetencer ikke kom i spil

wtfdivi014-url0

hvor vi ikke nåede dagsordenen

wtfdivi014-url0

dræbende møder hvor vi alle ønskede at være et andet sted og udføre vores “rigtige arbejdsopgaver”

wtfdivi014-url0

Samarbejdsmøder hvor forskellige fagkompetencer var til stede - men hvor vi slet ikke fik sat de forskellige faglige og personlige kompetencer og ressourcer i spil

Jeg kunne fortsætte – desværre.

 

Rigtig godt træt at alle disse meningsløse møder besluttede jeg mig for at undersøge mulighederne for at ændre på den måde møder forløber på. Og der er heldigvis håb for alle mødeledere- og deltagere. Det er nemlig muligt med få enkle, men virkningsfulde tiltag at skabe bedre møder der skaber bedre betingelser for menneskers mulighed for at udfolde deres kompetencer og bidrage med det de – netop – er bedst til.

 

Møder som er til gavn for:

 • den ansatte, der får mulighed for at anvende de faglige kompetencer de besidder
 • virksomheden, der i høj grad har brug for, at den ansattes kvalifikationer og ekspertviden omsættes til at skabe resultater som understøtter virksomhedens kerneopgave(r)
 • kunden, brugeren, borgeren, den frivillige m.m. som er aftager af den ydelse som organisationen/virksomheden leverer. 

Du behøver ikke uddanne dig i flere år for at blive en dygtig mødeleder – det kan gøres meget mere enkelt – og stadig skabe stor værdi i de møder, du leder.

Jeg har de sidste år samlet og udvikle mødestrategier, øvelser og teknikker som er let tilgængelig for andre at tilegne sig og implementere i hverdagen som mødeleder. Du behøver ikke at uddanne dig i flere år for at blive en dygtig mødeleder – det kan gøres meget mere enkelt – og stadig skabe stor værdi i de møder du leder. 

 

Mange virksomheder bruger ressourcer på eksterne eksperter som skal styrke organisationen, hvilket også kan være nødvendigt og tiltrængt. Men ofte er der allerede i jeres organisation ansat yderst kompetente mennesker med fagekspertise og kvalifikationer som blot ikke bliver omsat og anvendt i tilstrækkelig grad i organisationen. En ændring i jeres måde at planlægge og afholde mødet kan imødekomme at den viden og de ressourcer bliver tilgængelig for organisationen, kollegaerne og…dem det hele handler om kunderne, brugerne, de frivillige, borgerne eller hvem der nu er målgruppen hos jer. 

 

I mit samarbejde med jer trækker jeg i høj grad på den viden, mødestrategier og teknikker som jeg har tilegnet via mit arbejdsliv med facilitering af møder og workshops og på min brede vifte af kompetencer af følgende uddannelser:  

 • Socialrådgiver (2005)
 • Instruktør i faciliterende undervisning og læringsforløb (2014)
 • Facilitator med speciale i visuel formidling (2016)

Vil I også have bedre møder? Og få mere ud af dem?

 

Så lad os tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer med ….

I kan få fat i mig på telefon 26 35 01 76 eller via mail på kontakt@lisekjaergaard.dk