“Jeg arbejder  med facilitering af møder og workshops fordi bedre møder er lig med engagement og bedre resultater”

 

Jeg hjælper organisationer med facilitering og procesledelse ved forandringsprocesser, samarbejde og kommunikation 

 

Meget mere end grafisk facilitator. 

Jeg arbejder med processen som helhed. Før, under og efter, og sikrer målsætninger er tydelige, og at organisationen er involveret og motiveret. Det skaber nemlig den bedste ramme for at hensigter, planer og målsætninger forankres og lykkes. 

Mødet (eller workshoppen eller konferencen), er oftest en del af en større proces. Måske er det starten på noget nyt. Men det kan sjældent stå alene, derfor er dygtig og professionel ledelse undervejs afgørende for, i hvilket omfang aktiviteten har været en succes. 

Jeg bistår enten som facilitator ved jeres aktiviteter, eller ved at dygtiggøre jer som proces- og/eller mødeledere. 

Når organisationer inviterer mig ind som proces- og mødefacilitator, giver de virksomhedens møde- og konferenceaktiviteter de allerbedste vilkår for at lykkes. 

Professionelle øjne og erfaringer på jeres aktiviteter gør alverden til forskel for både ledelse og medarbejdere. Kvaliteten af aktiviteterne højnes, og resultater og output bliver målbare. Actions, deadlines og værdiskabelse er tydeliggjort og fordelt. 

Det betyder at når hverdagen melder sig igen, og begejstringens rus har lagt sig, er medarbejdere og ledelse stadig motiverede og engagerede, og hver enkelt deltager kender sine actions. Det er det bedste udgangspunkt for et succesfyldt udbytte. 

 

Kontakt mig for mere information

Er der noget, du er i tvivl om eller vil have uddybet, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail.

 

Lise Kjærgaard

 

Tlf.: 26 35 01 76
kontakt@lisekjaergaard.dk

Undervejs arbejdes der med:

mindset | ansvarstagen | motivation | involvering | forventninger | perspektivering

Mine metoder og tilgange til at lære andre om mødeledelse

Mit udgangspunkt er altid, hvordan kan vi skabe de bedste betingelser der gør en forskel i den måde vi tænker og handler på i organisationer. Ved samtale, dialog, debat, sparring og rådgivning.
wtfdivi014-url2

Principper:

I alle procesforløb arbejder jeg ud fra tre principper:

At tale med intention.

Formål: at få deltagerne til at fokusere på, hvad der er relevant for samtalen i øjeblikket. Herved øver deltagerne at have øje for, hvorledes det de siger bidrager til samtalen og den videre proces

Lyt med opmærksomhed

Formål: at deltagere øver sig i at være nysgerrige på hvad andre deltagere tænker og siger. At deltageren øver sig i at gå på undersøgelse i andres perspektiv, tænkning og udsagn, modsat at være optaget af om andre forstår mig, min verden og mit perspektiv.

Opmærksomhed på gruppens velbefindende

Formål: at deltagerne øver sig i at have opmærksomhed på, hvordan deres bidrag påvirker andre i gruppen, og at omsætte samme opmærksomhed til aktivt at øve sig i, at bidrage til gruppen, så alles velbefindende er i højsædet.

wtfdivi014-url3

Teoretisk fundament:

Tænkningen og teorien bag de principper og metoder jeg arbejder med, er forankret i den systemiske tradition og anerkendende tilgang (Appreciative Inquiry, AI).

En af grundantagelserne er, at der altid er noget der fungerer i organisationer – også når tingene er udfordrende og konfliktfyldte.

Det betyder ikke, at der ikke må tales om udfordringer og problemer, men fokus er på udviklingspotentialet og hvad der skal være anderledes – i stedet for på selve problemet.

Et anerkendende procesforløb styrker gruppens fokus på ressourcer og muligheder, fremfor at fokusere på begrænsninger og fejlfinding. Dette udgangspunkt understøtter værdsættelse af forskellighed, fællesskabet og styrker deltagernes faglige stolthed.

wtfdivi014-url4

Læringsfællesskaber:

Action learning er en metode til kompetenceudvikling, der tager udgangspunkt i deltagernes daglige praksis.

Grundantagelsen i acion learning er, at læring først opstår når ny viden kobles med konkrete erfaringer og handlinger. Det betyder at vi godt kan tilegne os viden på et abstrakt niveau, men det er først når vi sætter det i anvendelse at vi reelt lærer noget.

En anden antagelse i action learning er, at refleksion og læring understøttes bedst i læringsfællesskaber.

Metoden er en vekselvirkning mellem viden, refleksion og træning.

 

 

wtfdivi014-url5

Grafisk facilitering

Jeg anvender grafisk facilitering i alle processer. Grafisk facilitering skaber overblik, engagement og styrker hukommelsen.

Forskning viser, at visuel formidling er hensigtsmæssigt i denne type forløb, fordi vores hjerne optager langt mere information gennem synet end via andre sanser.

Og når vi aktiverer flere sanser samtidig (f.eks. se, høre, gøre), giver vi læring, forståelse og hukommelse, langt bedre vilkår.

Ydermere sikrer visuel formidling at komplekse problemstiller bliver mere overskuelige, ligesom refleksion og dialog bliver mere tilgængelig, at omsætte til konkrete beslutninger og handlinger.

grafisk facilitering

Kontakt mig for mere information

Er der noget, du er i tvivl om eller vil have uddybet, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail.

Lise Kjærgaard

Tlf.: 26 35 01 76
kontakt@lisekjaergaard.dk

 Lise er altid velforberedt, hun har et godt overblik og en god energi. Hun er vidende, positiv og motiverende.

Bestyrelsesformand NGO