Eksempler på opgaver

Professionelle øjne og værktøjer til virksomhedens vigtige processor og mødeaktiviteter, gør en afgørende forskel for udbyttet og effektiviteten af disse.

Herunder kan I se et udpluk af de opgaver, jeg har løst for forskellige typer organisationer og virksomheder.

Det arbejde, jeg udfører, er underlagt diskretion og fortrolighed, og der er derfor ikke angivet detaljerede oplysninger på de forskellige cases.

 

Et udsnit af opgaver som Lise Kjærgaard tidligere har løst.


 

N

Understøttelse af lærernes daglige praksis

Skoleledelse ønskede viden om, hvordan ledelsen i højere grad kunne understøtte lærernes daglige praksis via kvalificeret ledelsessparring.

Lise Kjærgaard bidrog i den forbindelse med ledelsesrådgivning i forhold til planlægning af procesforløb med fokus på:

 

 • Medarbejderinddragelse og medarbejderperspektiver.
 • Procesfacilitering af procesforløb med medarbejderne
 • Observationer af samspil mellem ledelse og medarbejder i undersøgelsesprocessen
 • Sparring omkring oversete og uudnyttede ressourcer i medarbejdergruppen.
N

Styrket kultur på ungdomsskole

I forbindelse med projekt i en Ungdomsskole bistod Lise Kjærgaard blandt andet med:

  • Procesledelse af workshops for medarbejdergruppen – med sigte på at understøtte en tillidsfuld kultur i gruppen og skabe fælles faglig retning.
  • Mødeledelse af en række møder, herunder blandt andet samarbejdsmøder på kommunens folkeskoler og statusmøder med deltagelse af repræsentanter fra forskellig kommunale forvaltninger.

Lise Kjærgaard udarbejdede procesdesign og forestod facilitering af informationsmøder for kommunens unge og deres forældre som blandt andet indeholdt aktiviteter som storytelling, samtalesalon, samt facilitering af procesdesign med fokus på ungeinvolvering.

Lise Kjærgaard forestod ligeledes grafisk facilitering af flere workshops.

 

N

Kommunalt 'Godt ungeliv' tema

Kommune ønskede dialog med kommunens unge omkring temaet “et godt ungeliv”

Lise Kjærgaard forestod planlægning af og det opsøgende arbejde i forhold til at informere om og invitere kommunens unge til deltagelse i projektet.

Lise Kjærgaard designede og faciliterede procesforløb med workshops , hvor de unge via oplæg, involverende aktiviteter og dialogform undersøgte temaet “ et godt ungeliv”, og identificerede parametre som generelt og lokal i kommunen, er understøttende for, at unge har et godt liv.

Ved projektets afslutning understøttede Lise Kjærgaard desuden de unges arbejde med forberedelse og overlevering af gruppens indsigter og gode råd for et godt unge liv – til relevante fagpersoner og ledere i kommunen.

N

Ledelsesworkshop med fokus på fremtidig udvikling

I forbindelse med stor ekspansion i en privat virksomhed ønskede ledelsen, at gøre status over de seneste års udvikling i virksomheden, samt virksomhedes fremtidige fokus.

I den forbindelse bidrog Lise Kjærgaard med procesdesign og facilitering af ledelseworkshop, med fokus på optimering af ansvars- og opgavefordeling, styrkelse af virksomhedens vision og strategi.

I løbet af ledelsesworkshoppen, identificerede ledelsen behovet for at styrke virksomhedens sammenhængskraft og fælles retning.

Lise Kjærgaard bistod i den forbindelse  efterfølgende med ledelsesrådgivning, procesdesign og procesledelse af medarbejderworkshop, med fokus på undersøgelse af medarbejderperspektiver i forhold til anerkendende arbejdskultur og kvalificering af ansvars-og opgave organisering.

N

Undervisningsforløb for unge

Lise Kjærgaard har ved flere lejligheder bistået med procesdesign, planlægning og facilitering af undervisningsforløb for unge.

Forløbende har omhandlet udvikling af personlige -og socialekompetencer, identifikation af vaner og handlingsstrategier, og de unges omsætning af og strategi for overførsel af ny viden og kompetencer til andre kontekster.

 

Eksempler:

 • Procesopgaver i forbindelse med afvikling af et kommunalt projekt for unge som stod udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
 • Undervisningsforløb på en efterskole for ordblinde unge.
 • Rådgiver i et uddannelsesforløb for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre uddannelse på ordinære vilkår.
N

Styrkelse af kommunalt ungeråd

Lise Kjærgaard bistod ungdomsskole med facilitering af en møderække for kommunens ungeråd.

Møderækken indeholdt involveringsprocesser med fokus på understøttelse af ungerådets arbejde.

Resultatet af møderækken var blandt andet en mere tydelig fælles vision for rådets arbejde, udvikling- og forberedelse af ungeinvolverende aktiviteter, forberedelse og gennemførsel af workshops (blandt andet ved Folkemødet 2017). Styrket ungerådsprofil ved fremlæggelse for politiske udvalg – ved ungdomsrelevante temaer.

N

Styrkelse af elevråd på skole

En skole ønskede at styrke skolens elevråd evne til at arbejde innovativt og selvstændigt.

Lise Kjærgaard bidrog med procesdesign og procesledes af workshops. Gennem forløbet fik eleverne viden om procesredskaber og event planlægning.

Resultatet blev et projekt hvor eleverne arbejdede fra idégenerering – til afvikling af event for skolens overbygningsklasser.

N

Fokus på fastholdelse af frivillige

Frivillig forening oplevede stor tilgang, men også udskiftning af frivillige. Bestyrelsen ønskede derfor at styrke fælles retning og strategi for fastholdelse af frivillige.

Lise Kjærgaard bistod med rådgivning til bestyrelsen i forhold til udvælgelse af tema for workshoppen, samt udarbejdelse af procesdesign- og ledelse.

Resultatet af workshoppen var fælles forståelse og ønske for foreningens fremtidige retning. Som en del af workshoppen, producerede deltagerne konkrete ideer til forbedring af den interne kommunikation, ansvars- og opgavefordeling, og udarbejdede en strategi for modtagelse af nye frivillige.

Efter afvikling af processen faciliterede Lise Kjærgaard endnu en workshop med fokus på at skabe effektive, motiverende og energiskabende møder i organisationen.

Workshoppen indeholdt korte vidensoplæg omkring mødekultur og konkrete redskaber til planlægning og afholdelse af effektive møder.

Workshopdeltagerne arbejdede med omsætning af ny viden og redskaber til deres egen foreningskontekst. Derved havde deltagerne ved workshoppens afslutning en konkret plan for, hvorledes redskaberne kunne implementeres og implementeres, allerede ved foreningens næste møde.