Samhandelsbetingelser

FORTROLIGHED

Alt hvad der drøftes, gennemgåes, besluttes mv. forbliver fortroligt imellem dig/din organisation og mig.
Ingen information videregives til andre parter, uden forudgående aftale med jer og i det omfang I ønsker.

 

PRISER & BETALING

Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms.
Alle tilbud sendes på skrift pr. email og er bindende efter accept.
Betalingsfristen er 8 dage netto efter fremsendelse af faktura.

 

AFTALEBETINGELSER OG FORTRYDELSESRET

Alle leverancer og ydelser som Lise Kjærgaard leverer live/personligt herunder foredrag, workshops og sparringsmøder), bliver holdt på de aftalte tidspunkter. Må den aftalte ydelse mod forventning (for eksempel pga. sygdom) aflyses af fra min side, bliver I tilbudt en tilsvarende ydelse på et andet tidspunkt eller får refunderet/ annulleret det fulde aftalte beløb.

Aftaler er bindende, så snart en bekræftelse er sendt pr. mail. Aflyser I mere end 14 dage før det aftalte starttidspunkt for ydelsen, får I refunderet 50 % af det fulde beløb. Aflyser I mindre end 14 dage før starttidspunkt, får I ingen betaling retur. Rykker I blot tidspunktet for bookingen, gælder samme betingelser for den nye aftale, hvis en ny aftale indgåes inden for 3 måneder.
Ønsker I mod forventning at afslutte samarbejdet undervejs i en proces, afregnes både de leverede og planlagte ydelser.

 

KLIPPEKORT

Klippekort faktureres – og skal betales – før samarbejdets begyndelse/ leveringen af ydelsen på det aftalte antal klip til den aftalte pris. Klippekort gælder 12 mdr. fra første klip. Ubrugte klip refunderes ikke.

 

RETTIGHEDER

Lise Kjærgaard indehaver alle rettigheder til alle modeller/ alt materiale, trykt som elektronisk, der stilles til rådighed under samarbejdet.
Materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til.

 

DISCLAIMER

Alle ydelser og materialer er baserede på Lise Kjærgaards erfaringer og på den viden, hun har tilegnet sig via uddannelse og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.