Her kan du læse, hvad kunderne fortæller om samarbejdet med Lise Kjærgaard.

“Stor gejst og engagement, der også stod tilbage efter besøget”

Udtalelse fra Ungdomskoleleder efter afholdt medarbejderproces

Med Lise som procesleder har vi fået blik for de forskellige personalers styrker/svagheder i kommunikationen med unge og forældre. Det være sig bl.a. pointer omkring køn, alder og sprogkode.

Vi oplevede en stor gejst og engagement, der også stod tilbage efter “besøget”. Et fysisk “levende” produkt som en tegning, er det ligeledes godt at stå tilbage med som et fælles referencepunkt efter en proces

Kendetegnende for Lise som procesleder er energi og engagement. Og hun har i den grad øje for at få alle med på vognen.

Jeg vil anbefale Lise til at lede processer, hvor det er vigtigt, at alle engagerer sig og alle er lige værdige med deres bidrag i/til processen.

Jens Skov Jørgensen

Ungdomsskoleleder, Rebild Kommune

Lise er en meget kompetent facilitator, der virkelig forstår, hvordan en gruppe menneskers skal ledes igennem en process. Hun er dygtig til at få alle med, så der kommer en saglig og ordentlig debat, der kan bruges konstruktivt fremover. Jeg ville anbefale hende, hvis du skal bruge en mødefacilitator eller moderator.

Sanne Dollerup

Forsker, Institut for kundetyper

”Det går rigtig godt med implementeringen”

Vi har fået overført vores største opgaver til 1½ årshjulet. 

Vi har afholdt de feedbackmøder som vi havde gule post it på

Vi har sammensat feedback buddies

Vi har holdt personalemøde i sidste uge, hvor vi genkaldte os alle de gode ideer og aftaler fra workshoppen og øvede vi ”den store” feedback model.

Så, det går rigtig godt med implementeringen og vi er rigtig godt tilfredse med hvordan vi holder fast i det vi lærte og aftalte på workshoppen.

Dine grafiske faciliteringer bruges flittigt

Så glæde og tilfredshed herfra.

Helle Friis-Mikkelsen

Ungdomsskoleleder, Ringsted Kommune

|
"Større forståelse af samarbejdet i hele firmaet"
Udtalelser fra direktører og medarbejder i mindre virksomhed

 

Udtalelse fra direktør

Inden workshoppen med Lise, var jeg spændt og open-mindet, men også lidt presset af aktuelle problemer.

Den største forandring som samarbejdet med Lise har givet os er et større fælles fodslag indenfor kundehåndteringen, men først og fremmest en større forståelse af samarbejdet i hele firmaet og behovet for uddelegering og klare opgavebeskrivelser.

Der blev sat finger på et par ømme punkter.

Der var undervejs mange Aha oplevelser, men den største værdi workshoppen skabte for os var forståelsen af vigtigheden af nogle forandringer og at processen blev sat i gang. Herunder at vi fik afklaret en medarbejders rolle i kundeservice og fik modet til at give hende opgaven HELT.

Ligeledes har det været værdifuldt at få forståelse for vigtigheden af at lave den slags fremadrettede processer – ikke kun for en lille lukket skare, men for hele medarbejder staben.

Som procesleder er Lise kendetegnet ved hendes evne til at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære så alle tør være åbne, og er i stand til at modtage vigtige budskaber – som med en dårligere procesleder kunne blive til kritik som blev afvist.

Lises visuelle fiskeben er ret geniale, og den skønne tegning er bare med til at skabe den gode stemning, vi blev alle glade – der blev gjort noget ud af OS.

Jeg vil anbefale Lise til enhver jeg snakker med, som er i en proces der kræver opblødning/afklaring/energi til at komme videre …

Tak.


Udtalelse fra ansat

Tak for en super god dag.

Lise er super konstruktive, og skaber et dejligt trygt miljø. Hun skaber ro og tillid omkring sig og hun lytter og hører det der bliver sagt. Hun får oversat det sagte til noget håndgribeligt for andre.

Det er rigtig positive, for mig der lærer på det visuelle plan – at se den plakat, som vi skulle udfylde sammen, så er jeg med fra start. Det giver bare en større forståelse for projektets mål. Mega godt.

”Lise er en super kompetent netværksfacilitator.”

Lise er hurtig til at sætte sig ind i de enkelte medlemmer opgaver og udfordringer og er god til at i talesætte emner som er nærværende, relevante og ikke mindst i øjenhøjde med os medlemmer.

Jeg har kun oplevet Lise som yderest veloplagt og velforberedt til alle de netværksmøder jeg har deltaget i.

Jens Uggerhøj

UCONNECT

“Der blev taget hånd om udfordringer som ikke tidligere havde været erkendt eller kendt”
Udtalelse fra samarbejdspartner & kunde

Jeg må tilstå at jeg var en smule betænkelig da jeg bookede Lise ind til en workshop for min kunde, som aldrig har prøvet grafisk facilitering og procesledelse.

For hvordan ville det være at have en ”udefrakommende” med til noget så vigtigt som en strategiworkshop? Endda en potentielt følelsesladet workshop hvor vigtige og svære emner skulle italesættes og afgørende beslutninger skulle træffes?

Men det var heldigvis helt spildte bekymringer for det gik over al forventning.

Det blev SÅ god en oplevelse – fordi:

  • Der kom informationer og følelser på bordet som aldrig tidligere havde været delt.
  • Der blev taget hånd om udfordringer som ikke tidligere havde været erkendt eller kendt.
  • Hidtil uopdagede interne ressourcer kom i spil
  • Alle deltagere følte sig mødt, lyttet til, værdsat og involveret på en respektfuld måde
  • De beslutninger der blev truffet var så konkrete og lavpraktiske at de kunne kommunikeres og implementeres allerede næste dag
  • Alle var enige om at det var de rigtige – og fuldt ud realistiske – beslutninger, der blev truffet

Den største a-ha-oplevelse var at det var muligt at tale roligt og konstruktivt om emner som normalt ville være blevet meget følelsesladet og formentlig konfliktoptrappende.

Der var efterfølgende bred enighed om at denne slags workshops vil være en god arbejdsform fremadrettet. Også med andre medarbejdergrupper i organisationen. Dette forventer jeg vil få stor betydning for den videre udvikling og vækst i virksomheden.

Lise er som processleder på én gang den fremaddrivende kraft med målet i sigte, en anerkendende og opmuntrende hjælper samt en ”fluen på væggen” der formår at holde sig i baggrunden, observere og bevare overblikket. Det er en unik kombination.

Jeg vil absolut anbefale Lise til ledere, der har en udfordring med at være både procesleder og mødedeltager selv samtidigt. Lises honorar at hurtigt tjent hjem i form af væsentligt hurtigere problemløsning og større ejerskab til de vedtagne beslutninger. Sidstnævnte er jo altafgørende når beslutningerne skal eksekveres.

Jannie Illum Gade

Salgschef og direktør

“Skaber stort ejerskab omkring processen”

Udtalelse fra projektleder

Lise som procesleder er karakteriseret ved et enormt drive og en energi, der smitter og skaber motivation og engagement hos mødedeltagerne.

Hun formår at inddrage mødedeltagernes synspunkter, viden og kompetencer på en nysgerrig og anerkendende måde, der giver dem et stort ejerskab omkring processen.

Hun holder fokus på processen og målet og høster vigtige pointer undervejs, så der opleves fremdrift på mødet.

Lises grafiske supplering af mødet gav et stort visuelt overblik over processen og gjorde den efterfølgende beslutningsproces nemmere og mere effektiv. Den professionelle proceshåndtering har givet positiv feedback og været med til at styrke det efterfølgende samarbejde.

Helle Bitsch Pedersen

Projektleder, Læringslokomotivet Rebild Kommune

“Utrolig inspirerende, langt bedre udbytte og masser af nye ideer”
Udtalelser fra Afdelingsleder Tina Woods fra Buchs efter foredrag om god mødeledelse:

“Jeg er blevet utroligt inspireret efter Lise Kjærgaards gode oplæg hos HIK Kvindenetværk (august 2018) om Mødeledelse. Super godt oplæg, der gav anledning til mange gode refleksioner.

Vi gennemgik de 5 vigtige stadier i et godt møde – og der var masser af nye idéer at hente. Helt sikkert mere end en håndfuld nye for mig, som jeg vil prøve af i forbindelse med de mange møder, jeg holder hver uge i mit arbejde hos reklamebureauet Buchs – og vores søster bureau i Silkeborg, Skabertrang. Jeg er sikker på, at vi fremover vil få langt mere udbytte af de møder, vi holder, både internt og med vores kunder.

Der er mange aspekter i god mødeledelse – og en erkendelse af, hvor vigtigt det er at skelne mellem mennesketyper og dermed lave et mødedesign, der passer til målgruppen, er super vigtig. Det har Lises oplæg også øget mit fokus på.

Tak for god inspiration Lise!”

Tina Woods

Afdelingsleder, Buchs

“Gør opgaverne mere konkrete og tilgængelige”
Udtalelse fra afdelingsleder på en folkeskole

Mit udgangspunkt for at inddrage Lise som proceskonsulent var at få andre øjne på min organisation og på samspillet mellem mine medarbejdere og mig.

Ift. det første møde med årgangsteamet, var Lise god til at facilitere mødet og skabe overblik over mødets dagsorden, og hun fik rundet mødet godt af. Noget af det medarbejderne bemærkede, var, at hun var god til at lave en ramme og tidsplan, som blev fulgt. Medarbejderne virkede trygge og afslappede i Lises nærvær, ligesom jeg selv.

Lises refleksioner over efterfølgende interviewdel var brugbare og satte andre perspektiver på sagen, end dem jeg selv havde fokuseret på – det var rigtig god sparring.

Lise gør meget brug af det visuelle og skriftlige (plancher, tegninger og vores ideer på skrift), som gør opgaverne mere konkrete og tilgængelige. Det var også noget af det, der fangede mig fra start. Hun spørger nysgerrigt og undrende og er åben for nye og andre veje at gå.

Hun er meget opmærksom på, at det skal passe til mig, og den jeg er som leder. Det bliver derfor nemmere for mig at tage over bagefter, når jeg selv skal køre processen videre.

Lises måde at tilgå mødet på er inspirerende og vil helt sikkert være en tilgang, jeg vil gøre brug af fremadrettet.

Kendetegn ved Lise som procesleder: nærværende, lyttende og en dygtig mødefacilitator. Lise er iderig og eksperimenterende, hun er konkret og kan skabe overblik.

De bedste hilsner

Ulla Jakobsen
Afdelingleder
Karensmindeskolen

Ulla Jakobsen

Afdelingsleder, Karensmindeskolen

“Relevant, problemfrit og kontruktivt”
Udtalelser fra Vicesekretariatschef Mads Thomsen efter afvikling af workshop om procesdesign og facilitering:

“Vi oplevede samarbejdet med Lise Kjærgaard som meget relevant, problemfrit og konstruktivt. Det levede til fulde op til vores forventninger og ramte det vi havde aftalt.

Lise tog teten på at udvikle program og var god til at spørge tid til vores behov.

Lise er en dygtig formidler, der med sin humor og afslappede tilgang kan levere og fastholde folks interesse. Hun har en rigtig god energi – hun er forberedt til fingerspidserne og engageret.

Workshoppens konkrete redskaber, som vores medarbejdere kunne tage med hjem og anvende i det daglige arbejde, gav klart den største værdi. Desuden gav hele workshoppen et positivt indspark til hele medarbejdergruppen.

Vi vil meget gerne bruge Lise som facilitator igen og vi glæder os til at drøfte videre omkring et samarbejde i fremtiden.”

Mads Thomsen

Vicesekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen

|

'Sørgede for overblik, god tone og fokus'

Udtalelser fra medarbejdere efter afvikling af en proces om anerkendende arbejdspladskultur:

“Lise favnede alle – hun har et konstruktivt og behageligt væsen.”

“Med Lise var vi i gode hænder og visualisering virker!”

“Med Lise som procesleder er der en god struktur. Hun er opbakkende og lydhør i en svær situation/proces.”

“Lise sørgede for overblik, god tone og fokus – og så er hun indsigtsfuld og empatisk.”

“Lise – du skaber tryghed og sammenhæng i en svær proces.”

“Lise er inspirerende, struktureret, hjælpsom og en god guide.”

|

'Velforberedt, empatisk, kompetent og virkelig inspirerende'

Udtalelser fra deltagere på workshop om mødeledelse

“Med Lise føler man sig altid set og hørt. Hun har sat sig godt ind i vores organisation og vores måde at arbejde på – redskaberne er meget konkrete og anvendelige. Lise starter refleksion og kreativitet. TAK!”

“Lise er altid velforberedt, hun har et godt overblik og en god energi. Hun er vidende, positiv og motiverende.”

“Lise skaber positiv stemning og tænkning.”

“Lise er positiv og motiverende. Og så er det gode værktøjer”

“Lises måde at tale til os på er helt i øjenhøjde. Hun er velforberedt, empatisk, kompetent og virkelig inspirerende.”

“Lise er god til at inkludere alle og skaber god energi og humør. Vi fik ideer til ny og bedre struktur, lærerige øvelser og gode visuelle værktøjer.”

“Lise har en positiv tilgang til mennesker. Hun kalder os ved navn – så er man mere med og engageret.”

“Lise inddrager alle og er god til at skabe en hyggelig stemning. Hun arbejder med en god struktur og alt er forståeligt og brugbart.”

“Spændende værktøjer til at gøre arbejdet nemmere og produktivt.”

Kontakt mig

Udfyld formularen herunder