Kurser: Bliv en god møde­leder

Bliv en god mødeleder

– Kurser i møde- og workshopfacilitering

Til mødeledere, der vil stå i spidsen for effektive møder med engagement og motivation ... hele vejen rundt om bordet.

Åbent kursus

Workshop i organisa­tionen

De kunder jeg samarbejder med, kommer til mig af forskellige årsager. Nogle oplever frustration over manglende engagement og deltagelse i deres møder, andre bliver meget nervøse når de leder møder, nogle savner viden om og redskaber til at skabe effektive møder – og mange genkender flere af udfordringer på en gang.

 

Bliv en bedre mødeleder – workshoppen er  til dig, der oplever at mangle viden og værktøjer der kan hjælpe dig med at skabe møder der er energifyldte, resultatskabende og effektive. Måske genkender du at:

N

du er lidt usikker på hvordan du planlægger et møde, så du opnår progression, effektivitet og inddragelse

N

at du har vanskeligt ved sikre at I holder jer til dagsordenen og udretter det mødet er sat i værk for at imødekomme

N

at du ikke kan få mødedeltagerne til at engagere sig nok undervejs i mødet og du skal drive det meste frem selv

N

at der kan opstå dårlig stemning og du savner metoder til at løse det på stedet

N

at det er svært at skabe energi og undgå småsnak rundt om bordet

“Har allerede ugen efter, vi var samlet i Odense, haft fornøjelsen at facilitere et fælles ledermøde med i alt 10 deltagende ledere i 3 timer, og benyttede flere af dine øvelser, rammesætning etc. selv de ”gamle garvede” har efterfølgende givet mig – positiv respons!

Nicolaj Helgestad

Leder - Ung Vejle

“Med Lise føler man sig altid set og hørt. Hun har sat sig godt ind i vores organisation og vores måde at arbejde på – redskaberne er meget konkrete og anvendelige. Lise starter refleksion og kreativitet. TAK!”

Broen, Aalborg

Lær om mødestrategier og få de rette værktøjer til at skabe bedre møder

Rigtig mange ledere og ansatte bliver kastet ud i at skulle lede møder uden at have den fornødne viden om mødestrategier og de rette værktøjer til at lede et møder – så de opnår resultatskabende møder med energi, fælles retning og beslutningskraft. Det kan der være mange årsager til, som for eksempel at:

N

Måske har din ansættelse ændret sig, så du nu bestrider en lederstilling, hvor det forventes at du leder møderne.

N

Måske har du faglig kompetent inden for projektledelse og udviklingsarbejde, men har aldrig lært hvordan du bruger møder som løftestang omkring det fælles projekt

N

Eller du skal måske lede møder uden det formelle ledelsesansvar

N

Det kan også være at du er nyuddannet og skal varetage et arbejdsfelt som kræver mødeledelse

Mine kunder har alle et ønske om at lykkes rigtig godt som mødeleder

Hvis du går med de samme tanker som mine kunder – så kan du måske genkende ønsket om at være en dygtig mødeleder, som mødedeltagerne har fuld tillid til og stor faglig respekt for. En mødeleder der med stor troværdighed kan lede gruppen rigtig godt igennem mødet, hvor alle høres og engageres og I får udrette det væsentlige og planlagte sammen.

På workshoppen får du viden om mødestrategier og mødeværktøjer som støtter dig i at planlægge og facilitere professionelle møder der:

N

motivere og engagere mødedeltagerne

N

understøtter fælles retning om jeres kerneopgave(r)

N

styrker fagligt sammenhold og stolthed

N

opleves givende og relevant af mødedeltagerne (og ledelsen)

N

understøtter organisationens vision og strategi

N

får deltagerne til at tage ansvar og udføre deres opgaver efter mødet

N

får deltagerne til at komme forberedt til mødet, så jeres mødetid giver mest værdi

N

sikrer at I arbejder koncentreret og fokuseret med dagens tema/punkter på dagsordenen

N

sikrer at I kommer rigtig fra start, er produktive undervejs og får afsluttet ordentligt

N

sikrer at den vigtigste viden bliver delt

N

sikrer at de der deltager i mødet er de rigtige – hvilket sparrer både tid og økonomiske ressourcer

Bliv en velforberedt og effektiv mødeleder med overblik og overskud

Hvis du kender til at føle dig usikker på eller frustreret i rollen som mødeleder – så vil du opleve at de strategier og værktøjer, som du får på workshoppen vil være brugbare i forhold til at du, som mødeleder er velforberedt, har overblikket og overskud.

 

 

Det er det, der blandt andet kendetegner en dygtig mødeleder.

Lise Kjærgaard – specialist i effektiv ledelse af møder og workshop

Mit navn er Lise Kjærgaard, og jeg er underviser og sparringspartner for ledere og ansatte med ansvar for mødeledelse – som alle ønsker at blive dygtige til at lede møder. Mine workshops som indeholder viden om mødestrategier og mødeværktøjer – er både for dig der er helt ny som mødeleder og dig der har været mødeleder i en årrække. Jeg kombinerer min viden og erfaring indenfor facilitering og mødeledelse, til at hjælpe dig med at blive en kompetent mødeleder, som kan planlægge og facilitere møder og workshops af høj kvalitet.

Min metode i mødeledelse kan både bruges til at lede møder effektivt og fokuseret såvel som facilitering af halv- og heldagsworkshops, for det er de samme strategier og værktøjer, du får brug for for at holde deltagerne fokuseret og engageret.

Lise Kjærgaard - procesleder

Og hvordan bliver du så en professionel mødeleder, der skaber effektive, resultatskabende og energifyldt møder?

Åbent kursus

Workshop i organistationen

Lise Kjærgaard har mange års erfaring indenfor mødeledelse

Jeg har en baggrund som socialrådgiver (2005) og har mange års erhvervserfaring indenfor mødeledelse i både offentlige organisationer og private virksomheder. Siden 2017, hvor jeg startede egen virksomhed har jeg hjulpet ledere og ansatte til at blive gode mødeledere. 

 

I samarbejde med mig lærer de, hvordan de planlægger og leder møder der skaber resultater med god arbejdsenergi, understøttende struktur og højere grad af involvering af mødedeltagerne. Mange oplever at de får mere ro, at de bedre kan bevare overblik og har overskud til at fokusere på at nå i mål med det ønskede udbytte.

Kontakt mig

Udfyld formularen herunder