Kurser i mødeledelse med lise kjærgaard

BOOK KURSUS TIL ORGANISATIONEN

Det handler om at gå fra flere til bedre møder, fordi dårlige møder er spild af tid, penge og energi.

Der afholdes mange møder dagligt på danske arbejdspladser. Det er rigtig mange arbejdstimer, lønkroner og menneskelige ressourcer der hver dag bruges på at mødes. Netop derfor er det ofte til stor frustration hos både medarbejdere og ledere, når møder ikke er produktive og effektfulde.

Desværre sker det alt for ofte at møderne ikke anvendes aktivt til at understøtte organisationens arbejde og mange organisationer oplever udfordringer med at holde gode møder såsom:

 • bestyrelsesmøder
 • teammøder
 • samarbejdsmøder
 • borgersamtaler
 • forældresamtaler
 • ledermøder
 • afdelingsmøder
 • m.m.

Når møderne ikke er produktive og ikke aktivt understøtter organisationens arbejde og fører til handlinger efter eller imellem møderne, er de økonomiske ressourcer spildt OG vigtig viden risikerer at gå tabt.

Derfor føles mange møder som et nødvendigt (eller unødvendigt) onde, som skal overstås, så medarbejderen eller lederen kan komme tilbage til deres rigtige arbejdsopgaver.

Virksomheder, der arbejder bevidst med at styrke mødekulturen, uddanner deres medarbejdere, således at den ansatte har de fornødne kompetencer og er kvalificeret til at afholde møder, som er kendetegnet ved at:

 • de sikrer høj kvalitet i det daglige arbejde.
 • der træffes kvalificerede beslutninger.
 • omsætning og implementering af organisationen vision og strategi understøttes.
 • medarbejderne engageres og samarbejde og faglig stolthed styrkes.

Det betyder at møderne ikke kun bidrager til, men også er et væsentligt ledelsesredskab til at styrke organisations sammenhængskraft, fælles faglige retning og opgaveløsning.

Lise kjærgaard _ rund_grå baggrund

Mit navn er Lise Kjærgaard, og jeg lærer ledere, teamledere eller medarbejdere de mødestrategier og konkrete omsætningsbare mødeværktøjer, der skal til for at designe og planlægge møder (og workshops/temadage), som sikrer progression, høj deltager engagement og synlige resultater under og imellem møderne.

I kan vælge imellem

workshoppen ”Mødeplanlægning og design”

og kurset ”Mødeplanlægning og facilitering”

wtfdivi014-url10

Mødeplanlægning og design

1 workshop á 6 timer

Til jer, der ønsker viden om mødestrategier og mødeværktøjer, som klæder jer på til at afholde effektive, motiverende og resultatskabende møder.

På workshoppen får I grundlæggende viden om mødestrategier og en række værktøjer, som klæder jer på til at afholde effektive, motiverende og resultatskabende møder. 

I får blandt andet:

 

 • Modeller og værktøjer til forberedelse og planlægning af møder
 • Vigtige mødeværktøjer til at fremme dialog, engagement og beslutningsdygtighed 
 • Værktøjer til at skabe ejerskab og uddelegering af ansvar og opgaver. 
 • Værktøjer til at få ro på den talende mødedeltagere og få den stille på banen. 
 • konkrete øvelser som kan implementeres i den mødestruktur I allerede har
 • Et tip til at lave referater som alle kan huske
 • Og I får mine bedste tips/tricks til at holde energien og få alle med

Fakta om workshoppen

Mødeplanlægning og design

Kurset koster 12.500 kr. plus moms.

Jeg anbefaler max 12 deltagere på kurset.

Jeg varetager primært opgaver i Jylland, men kører også gerne til Fyn og Sjælland.

 

wtfdivi014-url10

Kursus i mødeplanlægning og facilitering

2 workshops á 6 timer og træning i mødefacilitering

Til jer, der gerne vil være ekstra godt klædt på til god mødeledelse.

Vi lærer først noget, når vi sætter ny viden i anvendelse. Derfor er kurset “mødeplanlægning og facilitering” tilrettelagt i trin, hvor vi skifter mellem tilegnelse af ny viden, træning og refleksion.

Workshoppen i mødeplanlægning og facilitering er et forløb i tre trin:

 

Trin #1 Første workshop (á 6 timer) – her tilegner I jer ny viden om mødestrategier og mødeværktøjer.

 

Trin #2 Træning – i mellem de to workshops træner I mødeplanlægning og facilitering i egen organisation.

 

Trin #3 Anden workshop (á 6 timer) – her får du mulighed for at forankre din erfaring med mødefacilitering og tilegne dig ny viden og færdigheder i facilitering.

Det får I ud af de 2 workshops:

Workshop #1

På workshop #1 får I grundlæggende viden om mødestrategier og en række værktøjer som understøtte jer I at afholde effektive, motiverende og resultatskabende møder.

I får blandt andet:

 • Modeller og værktøjer til forberedelse og planlægning af møder
 • Vigtige mødeværktøjer til at fremme dialog, engagement og beslutningsdygtighed
 • Værktøjer til at skabe ejerskab og uddelegering af ansvar og opgaver.
 • Værktøjer til at få ro på den talende mødedeltagere og få den stille på banen.
 • Et tip til at lave referater som alle kan huske
 • Og I får mine bedste tips/tricks til at holde energien og få alle med

Workshop #2

Der arbejdes på Workshop #2 overordnet med to temaer, I får blandt andet indsigt i:

 • Egen læring og refleksion
  • Vi arbejder med læringshop – som er en metode til at forankre ny viden og nye indsigter.
  • I bliver bevidst om egne kompetencer og udviklingsområdet i forhold til mødeledelse.
 • Facilitering – hvornår og hvordan
  • hvad har godt værtskab og facilitering til fælles
  • hvorfor indretning af mødelokalet er helt essentiel for at skabe bedre møder – og hvordan du gør det.
  • enkle og virkningsfulde faciliteringsgreb – som sikrer møder med god energi, beslutningsdygtighed og produktivitet.
  • min personlige nødhjælpskasse – som indeholder mine bedste råd og tricks, som jeg har samlet og anvendt i et utal af møder og workshops blandt andet for at sikre fælles fokus og engagement, at fordeling af opgaver og ansvar er klart for alle mødedeltagerne (også efter mødet er afsluttet) og  for at undgå snak i krogene når der opstår utilfredshed.
  • hvorfor facilitering sikre dig de bedste resultater i møder og workshops og hvordan du også kan lykkes med facilitering.

Fakta om kurset i mødeplanlægning og facilitering

Kurset koster 24.500 kr. plus moms.

Jeg anbefaler max 12 deltagere pr. kursus.

Jeg varetager primært opgaver i Jylland, men kører også gerne til Fyn og Sjælland.

 

Vil I også komme fra flere til bedre møder?

Så lad os tage en snak og finde ud af, om kurset eller workshoppen er det rigtige for jeres virksomhed eller organisation. Ring eller skriv til mig. Jeg vil gerne lære jer og jeres virksomhed at kende, og I har sikkert også brug for at høre lidt mere om min metode og finde ud af om jeg er den rigtig samarbejdspartner for jer.

wtfdivi014-url0

Sådan forløber kursus- og workshopdagene:

 1. Fælles opstart og introduktion til dagens program, formål og arbejdsmetoder
 2. Korte oplæg med grundlæggende viden om mødestrategier og introduktion til  værktøjer og øvelser
 3. Afprøvning af værktøjer – vi afprøver forskellige øvelser, som har forskelligt formål. Alle øvelser er udvalgt fordi de er virkningsfulde og lette at implementere i jeres hverdag
 4. Omsætning til egen organisation – med udgangspunkt i en selvvalgt case/møde arbejder du med konkrete tiltag i forhold til din egen kontekst: hvornår kan jeg bruge hvad? hvornår starter jeg første gang? hvilke værktøjer vil jeg benytte mig af? –  m.m.
 5. Løbende opsamling – løbende fælles refleksion og over metoderne/værktøjernes anvendelse – styrker og svagheder. Kort individuel refleksion omkring anvendelse i egen organisation
 6. Fælles afslutning med opsamling af dagen – refleksion over vigtigste læring/resultater/ideer/pointer
 7. Forberedelse – Inden workshop modtager I en kort opgave, som skal forberedes og anvendes på workshoppen
 8. Visuel læring – workshoppen vil være grafisk faciliteret med håndtegnet præsentationsplakat og visuelle skabeloner
 9. Kompendium – I får selvfølgelig alle de vigtigste mødemodeller, øvelser og værktøjer med jer hjem i et kompendium, som I kan anvende i jeres fremtidige planlægning af professionelle møder
wtfdivi014-url0

Sådan forløber vores samarbejde:

 1. Telefonsamtale eller møde, hvor jeg får et indblik i jeres behov og det resultat I ønsker workshoppen skal bidrage til. Vi får også afklaret de praktiske ting.
 2. I modtager efterfølgende et tilbud til godkendelse. Når I har godkendt tilbuddet, er aftalen bindende.
 3. Jeg kommer 1 time før workshoppen – så der er god tid til forberedelse af lokale.
 4. Jeg medbringer al materiale – I sørger for lokation og forplejning.
 5. Workshoppen er visuelt understøttet med håndtegnet præsentationsplakat og arbejdsskabeloner til anvendelse på workshoppen. Præsentationsplakaten er ca. 4 meter lang – derfor er det væsentligt at der i workshoplokalet er en lang væg, hvor plakaten kan hænge.

Kontakt Lise Kjærgaard

Udfyld formularen herunder