Lej en procesfacilitator

Jeg kan engageres som procesfacilitator, til at facilitere en proces/workshop, hvor temaet f.eks. tager udgangspunkt i konkrete behov i organisationen.

Temaer jeg har arbejdet med, inkluderer blandt andet:

  • Hvordan finder vi fælles retning, og hvordan ser den retning ud?
  • Idégenerering til hvordan vi griber sammenlægning af afdelinger an.
  • Hvordan arbejder vi bedst med inklusion, hvordan får vi de bedste resultater med de ressourcer/vilkår vi har?
  • Hvordan arbejder vi mere anerkendende i forhold vores kunder/medlemmer?
  • Hvordan yder vi bedst en god service og hvordan organiserer vi det fremadrettet?

Derfor skal I bruge en procesfacilitator:

Når I bruger en professionel procesfacilitator, sikrer I fælles referencer og fælles forståelse for eventuelle problemstillinger og udfordringer. I skaber dermed et fælles fundament for implementering, og ikke mindst engagement fra alle sider, idet alle deltagere bliver hørt og inddraget i passende omfang.

Sådan foregår det:

wtfdivi014-url2

Send din forespørgsel til kontakt@lisekjaergaard.dk – jeg vil herefter tage kontakt til dig

wtfdivi014-url3

Vi mødes således at jeg kan få indblik og overblik i jeres behov og baggrunden for processen og få et klart billede af det resultat I ønsker at arbejde hen i mod. Under mødet drøftes desuden eventuelle behov og specifikke ønsker til det visuelle materiale

wtfdivi014-url4

I modtager efterfølgende et tilbud til godkendelse. Når I har godkendt tilbuddet, er aftalen bindende.

wtfdivi014-url5

Jeg sender en oversigt over dagen og dagens tema til godkendelse hos jer, således at vi sikrer enighed om dagens indhold.

wtfdivi014-url6

Jeg forbereder efterfølgende et procesdesign, der understøttet en grundigt og målrettet proces.

wtfdivi014-url7

Processen kan afholdes over en enkelt eller flere dage, alt efter behov og aftale – men som minimum skal I afsætte ca. 6 timer til processen (inkl. frokostpause).

wtfdivi014-url8

Processen  er visuelt understøttet med procesplakat og arbejdsskabeloner.

wtfdivi014-url9

Jeg medbringer alt materiale – I sørger for lokation og forplejning.

Jeg ankommer 1 time før opstart og har brug for adgang til lokalet.

Der udarbejdes særskilt tilbud, afhængende af forløbet.
Transportudgifter afholdes af kunden.
Såfremt I ønsker yderligere visuelt materiale til brug efter processen/workshoppen, aftales en konkret pris herfor, som en del af kontraktforholdet.

 

Kontakt mig for mere information

Er der noget, du er i tvivl om eller vil have uddybet, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail.

Lise Kjærgaard

Tlf.: 26 35 01 76
kontakt@lisekjaergaard.dk

Den største a-ha-oplevelse var at det var muligt at tale roligt og konstruktivt om emner som normalt ville være blevet meget følelsesladet og formentlig konfliktoptrappende…

Jeg vil absolut anbefale Lise til ledere, der har en udfordring med at være både procesleder og mødedeltager selv samtidigt.

Jannie Illum Gade, Salgschef og Direktør