Ofte stillede spørgsmål

Tavshedspligt - Hvad sker der med de informationer du får/har om os?

Der er selvfølgelig 100% fortrolighed omkring   alt der drøftes, gennemgås, besluttes mv. Ingen information videregives til andre parter, uden forudgående aftale med jer, og i det omfang I ønsker. Du finder privatlivspolitikken her.

Er facilitering altid vejen frem?

Nej. Facilitering skal bruges til processer hvor deltagernes bidrag er vigtig og velkommen. Ved møder og workshops hvor der ikke er et behov/ønske om at høre og anvende deltagernes bidrag, skaber facilitering ofte stor frustration og kan gøre mere skade end gavn, og skabe uvilje og utilfredshed i organisationen. Derfor skal facilitering bruges med viden, indsigt og vilje.

Hvor meget tid skal vi afsætte?

Det afhænger af den udfordring/opgave I står med. Hvad formålet og målsætningen for mødet/workshoppen er. Derfor vil vores første behovsafdækkende møde, blandt andet handle om at lave en realistisk tidsramme.

Vi har medarbejdere, som altid brokker sig og er kritiske, hvordan griber du det an?

Det mest virkningsfuld er, at lytte og undersøge bevæggrunden for brokken. 

Der er nemlig altid et ønske om ændring bag frustration og brok.

Hvis vi undersøger ønsket, fremfor problemet og ikke blot ser medarbejderen som besværlig – så hjælper vi både medarbejderen OG gruppen / teamet / organisationen, med at være fremsynede. Og det giver mulighed for både udvikling og handling.

Ligeledes er der flere måder at involvere en medarbejder, så vedkommende føler sig betydningsfuld for at workshoppen lykkes, f.eks. med en specifik opgave på dagen.

Hvad er grafisk facilitering?

“Grafisk facilitering” lyder måske lidt smart, og som noget man gør i kunstner kredse. Men egentlig, så er grafisk facilitering, en meget konkret metode, som bygger på en gennemtænkt procestilgang, nemlig systemisk og anerkende tilgang.

Det handler især om at skabe overblik ved hjælp af visuelle redskaber, blandt andet med håndtegnede procesplakater (typisk på 3 meter) og arbejdsskabeloner.

Handler grafisk facilitering altid om pæne tegninger?

Nej. Grafisk facilitering handler om at skabe og understøtte læring og indsigt, og ikke om at nedfælde emnet i billedform.

Grafisk facilitering er altid anvendt som et arbejdsredskab, når I har et samarbejde med mig, og derfor vil I opleve at det visuelle kan være langt fra pænt. Men det er altid virkningsfuldt.

Grafisk facilitering – helt ærligt, er det ikke lidt noget pjat?

Ikke hvis du efterspørger en metode som er effektiv, som producerer brugbare løsninger og som skaber vedvarende resultater.

Grafisk facilitering er en gennemprøvet og anerkendt metode, som skaber og viser resultater, skaber ejerskab, energi og motivation, skaber effektive møder og giver overblik over komplekse udfordringer.

Arbejder du også med sådan nogle som os?

Jeg samarbejder bl.a. med politisk styrede organisationer, private virksomheder og NGO´er.

Jeg faciliterer møder og workshops både i små og større grupper, internt i ledelsesgrupper, bestyrelser, teams, tværfaglige samarbejdsteams og frivillige grupper m.m.

Hvordan kan du facilitere vores møder, når du ikke kender vores fagområde?

I er eksperter på det faglige indhold – det er ikke væsentligt for workshoppen, at jeg har kendskab til det fagspecifikke indhold.

Til gengæld er jeg nødt til at have nok viden om den konkrete situation I står i, så jeg kan skabe de bedste betingelser for at I får en meningsfuld, udviklende- og resultatskabende dialog.

Derfor er fælles forberedelse en essentiel del af mine ydelser. Her henter jeg viden om jeres organisatoriske kontekst, indblik i jeres behov, hvad formålet og det ønskede resultat med processen er.

På den baggrund forbereder jeg et specifikt workshopdesign til jeres gruppe / team / organisation. Dermed får I mulighed for at fordybe jer, blive klogere på jeres faglige praksis sammen og i fællesskab skabe kvalificerede løsninger og beslutninger.

Hvad kræver det af os, som gruppe at deltage i en workshop?

At I afsætter tid og tilstedeværelse! Mine workshops er kendetegnet ved at være produktive, med konkrete anvendelige og let omsættelig viden og værktøjer, men for at opnå det bedste udbytte – kræver det at I afsætter tid før(til kort forberedelse), under(tilstedeværelse) og efter(omsætning og implementering)

Hvad kan en facilitator, som vi ikke selv kan?

En facilitator kan se og tydeliggøre blinde vinkler, udfordre jeres tænkning, og sige det der kan være farligt eller svært at sige.

En facilitator kan også se medarbejderne med nye øje, og opdage uudnyttet potentiale.

Se nye veje som I ikke selv har opdaget, stille spørgsmål til de ’selvfølgeligheder’ som virker som begrænsninger for jer, og hjælpe jer til at udvikle noget nyt og fantastisk sammen.

Facilitatoren kan også understøtte en proces som hjælp jer til at blive bedre sammen, og da facilitatoren ikke har en aktie i jeres fælles forhistorie, kan hun derfor hjælpe jer igennem det konfliktfyldte

Hvordan sikrer vi, at indholdet er realistisk, i forhold til det der efterfølgende er muligt for os at efterleve?

Jeg hjælper ofte ledere med at definere en klar workshop ramme, inden medarbejderne inddrages.

Her afklarer vi bl.a. hvilke temaer der er til drøftelse, hvilke beslutninger medarbejderne har indflydelse på, og i hvilket omfang og hvordan de efterfølgende kan forvente at ledelsen arbejder videre med deres input.

Herefter er det min opgave at facilitere workshoppen, således at vi får tydeliggjort rammen for medarbejderne og holder os indenfor det aftalte, og dermed skaber motivation og momentum.

Hvordan undgår jeg som leder at miste kontrollen over processen?

Når jeg udarbejder workshopdesignet, er det altid i tæt dialog og samarbejde med ledelsen. Ved opstartsmødet afklarer vi de udfordringer I står med, derefter udarbejder jeg et workshopdesign som sendes til godkendelse hos jer.

Ligeledes har vi inden workshoppen en grundig afklaring af workshoppens rammer – herunder blandt andet, hvilke beslutninger medarbejderne har indflydelse på, og hvilke de evt. specifikt ikke har indflydelse på.

Kontakt mig for mere information

Er der noget, du er i tvivl om eller vil have uddybet, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail.

 

Lise Kjærgaard

 

Tlf.: 26 35 01 76
kontakt@lisekjaergaard.dk