Har du oplevet, at ”tabe”dine medarbejder undervejs i et møde?

Du havde måske en oplevelse af, at I alle havde en fælles forståelse af næste skridt, at medarbejderne følte sig godt rustet til opgaven, at jeres møder var effektive og meningsfulde. Men pludselig opdager du, at du ikke har alle med ”ombord”.

Ofte kan det se således ud: De zoner ud, tjekker uret, stirrer frem for sig, tjekker mails på telefonen – eller gaber.

Så er du bestemt ikke alene – mange af de ledere jeg samarbejder med, efterlyser konkrete redskaber til at foretage en temperaturmåling på om mødet er meningsfuldt for deltagere og bevæger sig i den rigtige retning.  Et redskab som kan implementeres hurtigt og anvendes gentagende gange på effektiv vis.

En simpel og effektiv måde, at tag temperaturen på jeres møde er: ”Walk the line” –  den er enkel og det eneste den kræver er et par spørgsmål og lidt plads.  Samtidig involveres mødedeltagerne aktivt – de får mere energi og engageres.

”Walk the line” er effektivt, når du hurtigt vil vide, hvad dine medarbejdere tænker omkring et givent emne.

Det er en temperaturmåling – og efterfølgende skal du vurdere, hvordan mødet kan/skal fortsætte på baggrund af den vide du har fået fra medarbejderne.

Formål: Jeg har brug for jeres vurdering af……og vil gerne at I lige kommer ud på gulvet.

Instruktion: du anviser en lige linje på gulvet fx med malertape/et reb eller blot ved at vise den med dine arme.

Medarbejderne skal nu placere sig på linjen – alt efter hvordan de vurderer det spørgsmål du har stillet.

Eksempler på spørgsmål, som jeg har stillet i tidens løb:

Spørgsmål: I hvilket omfang oplever du punktet relevant for dit daglige arbejde?

I høj grad – i mindre grad – overhovedet ikke.

 

Spørgsmål: I hvilket omfang er vi i mål med implementering af det nye IT system.

Slet ikke – i nogen grad – i høj grad

 

Spørgsmål: Hvornår har I brug for pause?

Efter næste punkt – når der kommer frokost – NU

 

Spørgsmål: I hvilken grad har vi løst problemet med manglende tilsyn i frikvarterne?

Slet ikke – i nogen grad – i høj grad

 

Spørgsmål: Hvornår er der brug for faglig sparring omkring nye elever?

I morgen – om 14 dage – 2 måneder

 

Spørgsmål: I hvor høj grad føler I jer klædt på til at gå videre med projektet?

I lille grad – i nogen grad – i høj grad.

 

Rigtig god fornøjelse