Den velfunderede mødeleder laver drejebog – se her hvordan:

Jeg laver en drejebog, når jeg faciliterer møder/processer – det er et meget konkret og tilgængeligt redskab – som sikrer at jeg altid har styr på møderammen og skaber de bedste betingelser for mødedeltagerne.

I min artikel: “Går du også balancegang?” fortalte jeg om, hvordan en facilitator altid skal kunne mestre balancegang mellem ORDEN og KAOS.

MødeORDEN betyder, at du styrer procesdelen og skaber klarhed, overblik og struktur for mødedeltagerne.

MødeKAOS betyder elementer af uorden og noget ukendt. Hvor mødedeltagerne bliver klogere på nye tiltag, beslutninger, perspektiver m.m. som er med til at sikre kvalificering af organisationens opgaveløsning.

Drejebogen indeholder hele mit møde/procesdesign og er ”min hjælper” til at holde kursen og balance mellem kaos og orden.

Den virker hver gang og kommer her:

Tid:overvejelser omkring tid – både for hele mødet, men også for hvert punkt (vigtigt at tage højde for pauser)

Indhold:hvilke punkter skal vi igennem, hvilke er vigtigst og hvilke punkter kan jeg indlægge som buffer fx små pauser med øvelser, der får energien op.

Organisering:

Formål– hvorfor er punktet med og hvad er formålet?

Mål – hvad skal vi stå tilbage med ved afslutning af punktet?

Arbejdsform – hvilken arbejdsform understøtter bedst gruppens arbejde- skal gruppen drøfte, beslutte, prioritere m.m.?

Deltagernes forberedelse:– kræver punktet at deltagerne forbereder sig? I så fald hvilken og hvordan samler du op på det de har forberedt?

Materiale:Hvilke materialer kræver punktet – post it, visuelle skabeloner m.m.?

Min drejebog er altid forholdsvis detaljeret, men er du mere til at holde det enkelt så gør endelig det. Detaljeret eller ej – prøv redskabet ”drejebogen” og opdag hvordan det kan hjælpe dig med at holde balancen mellem ORDEN og KAOS.

Er du nysgerrig efter at vide mere – så kig endelig på min workshop omkring mødeledelse

https://www.lisekjaergaard.dk/workshop-om-modeledelse/

Rigtig god fornøjelse.